RNDr. František Kratochvíl

Nabízíme služby v oblasti hydrogeologie či geologie včetně měření radonu a posuzování vlivu na životní prostředí.

Poštovní 1831/14, Velké Meziříčí-Velké Meziříčí