Suverenita - Strana důstojného života

Provoz politické strany.

Znojemská 2380/82, Jihlava-Jihlava