Bc. Barbora Nekvindová

Poskytujeme poradenské a konzultační služby v nepříznivých životních situacích a v oblasti rozvoje osobnosti a mezilidských vztahů. Pomáháme řešit otázky spojené se vznikem, změnou a zánikem pracovního poměru.
Dolní 165/1 (dveře č. 519), Žďár nad Sázavou-Žďár nad Sázavou 1